งานฉลองครบรอบ 84 ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร