พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล (แม่หมอ)

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล (แม่หมอ) ผู้ก่อตั้งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ และคุณหญิงลำภู สิทธิสยามวรการ พร้อมทั้งให้ครูใหญ่แต่ละศูนย์รายงานการดำเนินกิจการในปีที่ผ่านมา

และในโอกาสนี้ท่านประธานฯ ได้เมตตาให้ กรรมการมูลนิธิและคณะครูรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย(สงกรานต์)

ในวันนั้นได้มีตัวแทนเด็กนักเรียนมาร่วมเล่นดนตรีไทยแบบประยุกต์ร่วมสมัย เพื่อต้อนรับท่านประธานฯ และคณะครูที่มาจากศูนย์สาขาอีกด้วย

จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ศูนย์พหลโยธิน 47 วันที่ 20 เมษายน 2560