พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ อาจารย์ใหญ่ ภัทรชัย หังสพฤกษ์ ธรรมอัฐิสรีราจารย์

ด้วยความเมตตาอันหาที่สุดมิได้
ท่านประธานกรรมการบริหาร พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มีดำริให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้
อาจารย์ใหญ่ ภัทรชัย หังสพฤกษ์
ธรรมอัฐิสรีราจารย์
อาจารย์ใหญ่ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดบางบัว พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ฯ
ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559

อัลบั้มภาพ
https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=1319063494821613