หนังสือคำสอนและข้อคิด

หนังสือ คำสอนและข้อคิด ของ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
รวบรวมและบันทึก โดย ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์
อดีตเลขาธิการพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี