พิธีทำบุญอุทิศ ส่วนกุศล แก่มารดาพระอาจารย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ฯ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่คุณแม่ จูน หัดประกอบ มารดาของ พระครูปลัดไชยา ปญญาคโม พระอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพีระยา นาวิน ศูนย์พหลโยธิน 47 โดยมี พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร