การจัดแสดงสื่อการสอน ในกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน

ท่านประธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานฯ บริหารพีระยานุเคราะห์ ได้เยี่ยมชม การจัดนิทรรศการแสดง สื่อการเรียน การสอน ของคณะครุพีระยา นาวิน ทั้ง 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พหลโยธิน 47 , ศูนย์อยุธยา , ศูนย์ธาตุทอง , ศูนย์เลย , ศูนย์ศรีสะเกษ , ศูนย์ปัตตานี , ศูนย์ลำปาง และศูนย์สกลนคร

เป็นการจัดแสดงสื่อการสอน ในกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของครูพีระยา นาวิน

สื่อที่จัดแสดง เป็นฝีมือการผลิตของครูภายในแต่ละศูนย์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก่เด็กนักเรียน

จัดแสดงที่สำนักงานใหญ่ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ศูนย์พหลโยธิน 47
ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560