ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • เลขที่ 31/2 ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • โทรศัพท์ 0-2940-7000 – 9
  • โทรสาร 0-2940-7010-11
  • email pirayanavin2554@gmail.com