คุณสุกกัญญา ศรีพยัคต์ และคณะ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
คุณสุกกัญญา ศรีพยัคต์ และคณะ ได้บริจาคเงินทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ ณ โรงเรียนพีระยา นาวิน ศูนย์พหลโยธิน 47