ค่ายเสริมทักษะ สำหรับเยาวชน พีระยา นาวิน ครั้งที่ 2

ค่ายเสริมทักษะ สำหรับเยาวชน พีระยา นาวิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

( Piraya Navin Youth Camp 2021 #2 )
ณ โรงเรียนพีระยา นาวิน เขตจตุจักร กทม.

ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564