งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ประมวลภาพกิจกรรม