งานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม”

เนื่องในวาระสัตตมวัฎมงคล ฉลองอายุ ๗ รอบนักษัตร ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขกผู้มีเกียรติและลูกศิษย์เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน