พิธีทำบุญครบรอบ 40 ปี แพทย์หญิง คุณหญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบรอบ 40 ปี
แพทย์หญิงคุณหญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล ได้ถึงแก่อนิจกรรม
วันที่ 20 เมษายน 2567
***********************************
แพทย์หญิงคุณหญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล
ผู้ก่อตั้งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
***********************************