ภารกิจเพื่อชาติร่วมกัน

ภารกิจเพื่อชาติร่วมกันของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๗