โครงการรำลึกถึง..”สมเด็จย่า”

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกร
ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า”

ประมวลภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=2021531041241518