มกราคม 19, 2017

พิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี แพทย์หญิง คุณหญิงเพียร เวชบุล ได้ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 20 เมษายน 2566

โครงการวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13

พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี แพทย์หญิง คุณหญิงเพียร เวชบุล ได้ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีการประกอบพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี แพทย์หญิง คุณหญิงเพียร เวชบุล ได้ถึงแก่อนิจกรรม ณ โรงเรียนพีระยา นาวิน

บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยสามัญ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

งานวันเกิดศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม 2566

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน  10 มีนาคม 2566 ณ บ้านฤดีรมย์